Թիրախային խմբեր

 

ՔՀԿ-ներ, նախաձեռնող խմբեր, մեդիա կազմակերպություններ Արժեքներ կիսող քաղաքացիներ՝ ներգրավված համայնքի կյանքում Կրթական ծառայություն մատուցող կառույցներ Այլ դերակատարներ

   176 ՔՀԿ (նորարարության վրա հիմնված կարողությունների ուժեղացում,  նպատակային ֆինանսական աջակցություն, մենթորային ցիկլեր)

   24 ՔՀԿ իրականացնում է արտակարգ իրավիճակով պայմանավորված ազդեցությունը մեղմելուն ուղղված ծրագրեր

   520 ՔՀԿ մասնակցում է ՔՀԿ ֆորումների կամավորության տոնավաճառների, կլոր սեղանների, համատեղ գործողությունների

   30 նախաձեռնող խմբեր իրականացնում են սոցիալական ինովացիոն ծրագրեր

   8 ՔՀԿ և մեդիա կազմակերպություն համատեղ իրականացնում են մեդիագրագիտության ծրագրեր

3,600 մասնակցում են ֆորումներին և տոնավաճառներին

250 երիտասարդների կողմից իրականացվող նախաձեռնություններում 

360 մասնակցում է վերապատրաստման

6,600 կամավորներ իրազեկ են կամավորականության և ակտիվ քաղաքացիության վերաբերյալ

3 կրթական հաստատություններ մասնակցում են քաղաքացիական հասարակության դերի վերաբերյալ ակադեմիական դասընթացի մշակմանը` ապագա երիտասարդ մասնագետների շրջանում իրազեկվածությունը բարձրացնելու նպատակով

5 կրթական հաստատություն հաստատում են դասընթացը

540 այլ դերակատարներ մասնակցում են մենթորային հանդիպումների, ՔՀԿ ֆորումների, կլոր սեղանների և համատեղ գործողությունների