ՁԳՏՈՒՄ  ավելի լավ ապագայի. համայնքների և քաղաքացիական հասարակության դիմակայունություն Հայաստանում

ՁԳՏՈՒՄ ավելի լավ ապագայի. համայնքների և քաղաքացիական հասարակության դիմակայունություն Հայաստանում


Ծրագրի շրջանակներում ավելի քան 110 ՔՀԿ-ներ, քաղաքացիական խմբեր և մեդիա կազմակերպություններ,  համայնքային նախաձեռնությունների իրականացման և  արտակարգ իրավիճակներին արձագանքելու համար՝ հասցեագրելով խոցելի բնակչության կարիքները, օգտվելու են կազմակերպական մոդելի նորարարությունից (բարելավելու ՔՀԿ-ների գործունեությունը և ծառայությունները՝ ուղղված խոցելի խմբերին աջակցելուն), խթանելու ցանցերը և գործընկերությունը համատեղ գործողությունների միջոցով, իրականացնել մեդիագրագիտության գործողություններ:

ՁԳՏՈՒՄ  ավելի լավ ապագայի. համայնքների և քաղաքացիական հասարակության դիմակայունություն Հայաստանում

ՁԳՏՈՒՄ ավելի լավ ապագայի. համայնքների և քաղաքացիական հասարակության դիմակայունություն Հայաստանում


15 ոչ ֆորմալ նախաձեռնող խմբի տրամադրվեց դրամաշնորհ սոցիալական ինովացիոն ծրագրերի իրականացման համար։

ՁԳՏՈՒՄ  ավելի լավ ապագայի. համայնքների և քաղաքացիական հասարակության դիմակայունություն Հայաստանում

ՁԳՏՈՒՄ ավելի լավ ապագայի. համայնքների և քաղաքացիական հասարակության դիմակայունություն Հայաստանում


Ծրագրի շրջանակներում ավելի քան 110 ՔՀԿ-ներ, քաղաքացիական խմբեր և մեդիա կազմակերպություններ,  համայնքային նախաձեռնությունների իրականացման և  արտակարգ իրավիճակներին արձագանքելու համար՝ հասցեագրելով խոցելի բնակչության կարիքները, օգտվելու են կազմակերպական մոդելի նորարարությունից (բարելավելու ՔՀԿ-ների գործունեությունը և ծառայությունները՝ ուղղված խոցելի խմբերին աջակցելուն), խթանելու ցանցերը և գործընկերությունը համատեղ գործողությունների միջոցով, իրականացնել մեդիագրագիտության գործողություններ:

Մեր նպատակը

Մեր նպատակն է բարելավել հայաստանյան ՔՀԿ-ների դիմակայունությունը, հաշվետվողականությունը և նորարարության կարողությունները:

 

Մեր ձեռքբերումները

0

Տարվա գործունեություն

0

Իրականացված ծրագրեր

Միջոցառումներ