Կազմակերպական մոդելների ինովացիա

«Ագաթ» ՀԿ

«ԴԵՀԿ» ՀԿ

ԲԼԵՋԱՆ

Իմփաքթ Հաբ Երևան

Երեխաների աջակցության հիմնադրամ

Միավորող կամուրջ

ՄԻՏՔ

Սպիտակի հելսինկյան խումբ